Druhým sponzorem se stala společnost INMEDIAS

INMEDIAS Sponzor jubilejních skleniček

Každý platící host získá od společnosti INMEDIAS a.s. jubilejní skleničku s vytištěným textem XX.Divadelní bál aneb Jak ten čas letí, Boleradice 2014, kterou bude používat v průběhu večera a kterou si odnese domů jako upomínku na tuto akci.

INMEDIAS Sponzor webových stránek XX.Divadelního bálu

Tentokrát, poprvé je příprava a propagace divadelního bálu podpořena vlastními webovými stránkami. Pracovníci společnosti INMEDIAS vytvořili pro Divadelní spolek webové stránky a prostor uveřejňování aktualit souvisejících s přípravou bálu. Naleznete zde nejenom aktuality o připravovaném bálu, ale také fotografie, videa a informace ze všech devatenácti předcházejících…

inmedias positiveINMEDIAS a.s. je konzultační společnost orientovaná na poradenství,  podporu a zavádění řídících procesů a jejich modernizaci pro malé a střední komerční organizace. Cílem aktivit specializovaných odborných konzultantů je pomáhat vedoucím pracovníkům společností a klíčovým uživatelům v oblasti automatizace řídících postupů a činností.

Více o činnosti a aktivitách společnosti naleznete na BLOGu INMEDIAS for you…, nebo na webových stránkách společnosti: www.inmedias.eu