Archiv autora: Správce webu

Názory a hodnocení

Napište nám prosím svůj názor, radu, doporučení, sdělení, či cokoliv jiného, abychom vašich názorů mohli využít při přípravě příštího divadelního bálu… podobně jako to udělal Menda z „Trojsklepa“

Příští XXI. Divadelní bál se bude konat 7.2.2015, takže můžete psát i nápady související s přípravou tohoto bálu.

Pokud máte fotografie nebo videa, pošlete nám je (nebo linky) na adresu akcedivadla@gmail.com, abychom je zde, na těchto stránkách mohli zveřejnit.

Prvním sponzorem je D-D Reklama

D-D Reklama Sponzor všech plakátů na tomto bále

Uvidíte-li někde plakát s pozvánkou na XX.Divadelní bál, jedná se o dar reklamní společnosti D-D Reklama.

.
logo-ddD-D Reklama je reklamní agentura s vlastní výrobní složkou. Pan majitel Miroslav Polívka k tomu dodává: „Přímou výrobu máme v tisku (laserový, injektový, sítotisk, tamponový tisk, nově i digitální tampon). Výrobu razítek děláme nejmodernější technologií laserem CO. Tiskneme na papír samolepící i nelepící folie bannerovinu technické plátna. Potiskujeme igelitové tašky a reklamní předměty.

Více informací naleznete na webové stránce:

http://www.d-d.cz/ nebo http://www.razitkatrodat.eu/

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Organizační výbor XX.Divadelního bálu

 

 

Statistika návštěvnosti

Webové stránky XX.Divadelního bálu byly zprovozněny 1.1.2014, takže dnes jsou v provozu  tři týdny, proto vás krátce informujeme o tom jak jste aktivní a z které země pocházíte, naši milí čtenáři…

Jak vidíte níže, nejvíce vás/nás je z České republiky, ale jsou zde i přátelé ze zahraničí. Zajímavé je, že nikoliv ze Slovenska. Tabulka znázorňuje počet otevřených/přečtených stránek…

Na mapě to vypadá následovně…

Průměrná návštěvník si při jedné návštěvě přečte 12 stránek… a to ještě někteří neviděli naše videa ze 17. Divadelního bálu… 

Druhým sponzorem se stala společnost INMEDIAS

INMEDIAS Sponzor jubilejních skleniček

Každý platící host získá od společnosti INMEDIAS a.s. jubilejní skleničku s vytištěným textem XX.Divadelní bál aneb Jak ten čas letí, Boleradice 2014, kterou bude používat v průběhu večera a kterou si odnese domů jako upomínku na tuto akci.

INMEDIAS Sponzor webových stránek XX.Divadelního bálu

Tentokrát, poprvé je příprava a propagace divadelního bálu podpořena vlastními webovými stránkami. Pracovníci společnosti INMEDIAS vytvořili pro Divadelní spolek webové stránky a prostor uveřejňování aktualit souvisejících s přípravou bálu. Naleznete zde nejenom aktuality o připravovaném bálu, ale také fotografie, videa a informace ze všech devatenácti předcházejících…

inmedias positiveINMEDIAS a.s. je konzultační společnost orientovaná na poradenství,  podporu a zavádění řídících procesů a jejich modernizaci pro malé a střední komerční organizace. Cílem aktivit specializovaných odborných konzultantů je pomáhat vedoucím pracovníkům společností a klíčovým uživatelům v oblasti automatizace řídících postupů a činností.

Více o činnosti a aktivitách společnosti naleznete na BLOGu INMEDIAS for you…, nebo na webových stránkách společnosti: www.inmedias.eu