XVII. Divadelní bál aneb Na návštěvě u paní kněžny Vilemíny Zaháňské

Píše se rok 2011, je únor a na zámku se koná bál…

Mazurka, tanec pro každého, (proto se tančí na každém bále) se tančí i tentokrát. Ale na zámku kněžny Zaháňské, musel být tento tanec natočen, jako důkaz pro příští generace…

…nepoznáváte se, vždyť to není tak dávno!

Na zámku nebyla jen Mazurka, ale také babička, se všemi dětmi. Na to se podívejte, není veřejně  známo, co se tenkrát u kněžny událo…